Hercegovina - Zemlja Svjetlosti

Mateja Meštrovića na koncertu Orient Expresta i gostiju u Hrvatskome glazbenom zavodu


Matej Meštrović i Kristina Bjelosavljević na svjetloviru. Borna Šercar na udaraljkama.
Svjetlovir i svjetlostna scenografija Gordane i Zorislava Šojata.
Snimio Miroslav Ambruš-Kiš.


Pink Panther
Sljedeći video

List of works