Hercegovina - Zemlja Svjetlosti

Mateja Meštrovića


Skladba i izvedba Mateja Meštrovića na svjetloviru.
Svjetlovir i svjetlostna scenografija Gordane i Zorislava Šojata.
Produkcija: Human Synergy Project.
Pleše: Đurđica Terzić. Kamera i zvuk: Chongor Farkas.

List of works