The Four Types of Time

Generally speaking, we can recognize four types of time:

Linear Time

Linear time is the time how it is felt by the machine (submachine) for time measurement.

Chronological Time

Kairological Time

Cyclic Time

Nacxelno mozxemo prepoznati cxetiri vrste vremena:

Linerano vrijeme - vrijeme kako ga osjecya stroj (podstroj) za mjerenje vremena. Ono ide od X do Y, gdje je Y neki izbrojivo veliki broj, kad civilizacija zakljucxi da to visxe nije ona, nego neka druga, a X je visxe/manje proizvoljno postavljena tocxka pocxetka brojanja vremena [kako smo primjerice postavili suvremeno krsxcyansko brojanje godina od Isusove Kristove 7 godine - barem tako neki kazxu, ili kako islamski brojimo od Godine slonova (vidi Islamic Calendar) kada bijasxe rodyen Muhamed, ili pak zxidovski brojimo od Dana Stvaranja (tj. jednu godinu prije - vidi Hebrew Calendar) itd.)], te su pocxetci dana, sata itd. uredyeni normama. Zrnatost je takodyer proizvoljno izabrana, iako se, barem malo, kusxa uskladiti s prirodnim ritmovima. Linearno vrijeme izravno zadovoljava Einsteinovu teoriju relativnosti, i jedino je takvo.

Kronolosxko vrijeme - dobilo je ime prema grcxkome Bogu Khronosu, bogu vremena. To je vrijeme osobnoga dozxivljavanja. Trenutak kronolosxkoga vremena trenutak je dozxivljaja, iako u osnovi tecye od prosxlosti prema buducynosti slicxno kao i linearno, zapravo i nema veze s linearnim tokom vremena. Dok, primjerice, cxitate knjigu, nemate pojma koliko je linearnih vremenskih odsjecxaka proteklo, ali osjecyate protok dozxivljaja.

Kairolosxko vrijeme - dobilo je ime prema grcxkome Bogu Kairosu, bogu pravoga trenutka. Ovo je vrijeme blizxe ciklicxkome nego li linearnome, a zapravo je ono vrijeme koje oznacxuje prave trenutke da se nesxto ucxini. Poljodjelstvo je, primjerice, nezamislivo bez dobroga poznavanja pravih trenutaka, koji ukljucxuju od mjesecxevih mijena pa sve do vremenske prognoze, i nemogucye ju je dobro raditi izvank kairolosxkoga vremena.

Ciklicxko vrijeme - dobilo je ime prema grcxkome kyklos, sxto nacxelno znacxi krug, iliti, medyunarodnicom, ciklus. Postoji (uvjetno recxeno linearno/kronolosxko/kairolosxko) protjecanje vremena unutar pojedinih dijelova ciklusa, ali samo i iskljucxivo unutar ciklusa. Svake godine, primjerice, dobro znamo da je proljecye, ali koje je proljecye, to zaista ne znamo unutar izmjene proljecye/ljeto/jesen/zima.A/D GridThe original text from 'Analog and Digital Grid' (in Croatian , with comments).
The Time Server Portal
The Time Server Portal