Etika obrnutih vrijednostî

Etika se obrnutih vrijednostî javlja u siromasxnih zemaljah, posebice u onih koje nisu bile politicxki (dakle na razini etike cjelokupne zajednice, drusxtva) samostalne. Sazxeto ovaj oblik etike, u koju spada, primjerice i jedna vrsta Matanovske etike (usp. P. Raos, “Prosjaci i sinovi”), mozxemo karikirati narodnom izrekom: “Vidjela zxaba gdje se konj podkiva...”.

Taj pristup etici vidi se kod izrazito siromasxnih drusxtavah koja su izuzetno naglo dosxla do priljeva tvarnih sredstavah (novac iz kreditah, pomocy, maligni, to jest neuravnotezxeni, rast kolicxine mogucynosti zadovoljenja tvarnih potrebah za dobrom). Tako ga primjerice mozxemo primijetiti u “azijskih tigrovah”, africxkih pokolonijalnih zemaljah, naftasxkih zemaljah. Slicxno se obrtanje vrijednostnih sudovah u eticxkome smislu dogadya i u vecyini posocijalisticxkih zemaljah, kod kojih je do toga dosxlo vecy za vrijeme socijalizma. U svim tim zemljama naglo je dosxlo do promjene strukture stanovnisxtva, prijelaza seoskoga u radnicxko i gradsko, te gubitka tradicionalnih gospodarstvenih okvirah i vrijednostî.

Rijecx bogat u Hrvatskome znacxi ‘onaj koji je pun Boga’, ‘onaj koji je od Boga’. U tome smislu bogatstvo ocxito znacxi, kako je vecy spomenuto, puninu ukupnoga duhovnoga i tvarnoga zxivota svakoga pojedinca u ravnotezxi pojedinca, zajednice i drusxtva. Etika obrnutih vrijednostî okrecye ovaj pojam bogatsva, uistinu u takovome smislu da bismo njenu tezxnju mogli nazvati tezxnjom prema vragu i vrasxtvu.

Druzxtvena etikaSadržaj

Zasade

Latinički portal Hrvatskoga Mislilišta

Portal Hrvatskoga Mislilišta


Glavni portal - svjetlostna umjetnost, knjižnica, kompjutoristika...