Tomislav Cyosicy, Zorislav Sxojat:

Mogucya promisxljanja o etici u Hrvatah u posocijalisticxko doba

 

Sazxetak

Uvod

Opcyenito o etici i cyudoredyu

Etika obrnutih vrijednostî

Drusxtvena etika -> materijalisticxka etika

Poduzetnicxka etika -> predatorska etika

Objavna (upravna) etika -> birokratska etika

Bilinja (zxivotna) etika -> autopoieticxna (samotvorbena) etika

Zakljucxak - promisxljaj o etici u Hrvatah u po-socijalisticxko doba

SazxetakZasade

Latinički portal Hrvatskoga Mislilišta

Portal Hrvatskoga Mislilišta


Glavni portal - svjetlostna umjetnost, knjižnica, kompjutoristika...