Sažetak

Temeljna je nakana oživljavanje i preporod Hrvatskoga kraljevskoga grada Knina kao uljudbenoga, povijestnoga i duhovnoga izvorišta Hrvatskoga, te kroz to i duhovni i ini preporod i obnova Hrvatske (posebice njezinih, na bilo koji način, razorenih i opustošenih dijelovâ).

Nakon ostvarenja mnogostoljetnoga sna o samostalnosti i suverenosti Hrvatske države, te na bojnome polju dobivena boja, na razne načine godinama pustošena nam Država se Hrvatska sada našla pred još težom vojnom, vojnom za svoj ukupni preporod i oživljavanje. Želimo li živjeti u Hrvatskoj koja ostvaruje svoje mogućnosti visoke životne i uljudbene razine, Hrvatskoj odmaknutoj od Balkana i balkanske kaljuže, Hrvatskoj koja ostvaruje svoje jestvo visokouljudbene srednjoeuropske države, moramo uporabiti sve svoje snage (pa i više) na putu prema tome cilju. Ne uzmognemo li ostvariti to sve za nas same, dužnost nam je ostaviti takovu Hrvatsku u nasljeđe našoj djeci.

Nuždna je, u Hrvatskoj, dobra skladnja i višepodručan pristup u tvorbi tvarnih i duhovnih dobarâ. Povezbom duha i uljudbe, povijesti i umjetnosti, gospodarstva i znanosti stvara se mogućnost pravilnoga, vrstnoga i ujednačenoga ukupnoga razvoja, te neprijeporno nuždnoga pomaka od tvarno usmjerenoga socijalističkoga, ali i kapitalističkoga, materijalizma, prema Hrvatskoj i hrvatskome Duhu primjerenome katoličkome srednjoeuropskome društveno-etičnome svjetonazoru.

Područna rascjepkanost Hrvatskoga narodnoga Bića zahtijeva povezno središte i duhovno-uljudbeno izvorište. Hrvatski kraljevski grad Knin postaje spojnica hrvatskoga priobalja, središtnjega hrvatskoga prostora i sjeverne Hrvatske, središte povezbe s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, te omogućuje povezbu tuzemne i iseljene Hrvatske, razvijajući kakvostne namisli povratka Hrvatâ u Domovinu.

Tako ustrojen Hrvatski kraljevski grad Knin omogućuje stvaranje i ispitivanje mogućih modelâ ispravnoga i vrstnoga ukupnoga razvoja područjâ s izraženom težnjom smanjenja broja stanovništva na cjelokupnome hrvatskome prostoru (selo, mala mjesta, otoci...), te iznalaženje, stvaranje i ispitavanje kakovostnih modela poboljšanja načina života u manjim mjestima, kao i zaustavljanja širenja Zagreba i moguće nekoliko drugih većih gradovâ, posebice stoga što je Zagreb, nažalost, postao "Wasserkopf" Hrvatske.

Kao izvor nove povezne uljudbeno-znanstveno-umjetničko-duhovne misli Hrvatski kraljevski grad Knin treba postati izvorište nove Hrvatske misli, tj mislilište ustrojbom povezbe umjetnosti i uljudbe sa znanošću, posebice kroz posebna međupodručna i višepodručna istraživanja, znanstvene, istraživačke, umjetničke i uljudbene ustanove i zavode, kongrese i simpozije, ustrojbom posebnih doktorskih, podiplomskih, dodiplomskih i istraživačkih znanstvenih i stručnih studijâ, ustrojbom vrhunskoga visokoga vojnoga učilišta, te ustrojbom obrazovanja u vrhunskoj klasičnoj gimnaziji i umjetničko-obrtničkoj školi.

U provedbi preporoda Knina treba poticati ostvarivanje i razvoj gospodarskih djelatnostî i sadržajâ (visoko tehnoloških i ekološki podobnih), što će zahtjevati ustrojbu gospodarstvenoga okvira unutar kojega će biti bitno olakšano poslovanje pojedinih ciljnih djelatnostî, i koji će privlačiti domaće i strane poduzetnike. Taj okvir prvenstveno je moguće postići ustrojbom znanstveno-tehnološkoga parka, slobodnoga carinskoga područja i poreznoga utočišta ('tax haven'), te drugih suvremenih načina gospodarskoga poticanja.