Tomislav Ćosić, Zorislav Šojat:

Studija: DUHOVNI PREPOROD i RAZVOJ KNINA I ŠIRE OKOLICE

 

Sažetak


Uvod


Trenutne značajke Knina

Bogato i znakovito povijestno nasljeđe

Predpovijest

Rimsko doba

Seoba narodâ

Rani srednji vijek

Od tada do danas

Ispražnjenost od svih sadržajâ

Prostorna i prometna pogodnost

Privlačnost područja


Opis provedbe projekta

Uvod

Metoda provedbe preporoda Knina sustavnom ustrojbom

1.Pobuda

2.Predhodna studija

3.Glavna studija

4.Studija dijelovâ

5.Uoblika sustava

6.Uvođenje sustava

7.Učinak sustava

8.Sažetak učinka - pobuda - zatvaranje kairološkoga ciklusa

Samotvorbena metoda ostvarenja duhovne i ine obnove Knina

Ustrojba samodostatnih sustavâ

Pomoćne metode

Zaključak


Gospodarsko, znanstveno, kulturno i duhovno oživljavanje Knina i šire okolice

Temeljni preduvjeti

1.Gradska infrastruktura

2.Telekomunikacijski sustav

3.Prometna povezba

4.Uljudbeno-umjetnički prostori

Gospodarstvo

Znanost

Uljudba (kultura)

1.Uljudba općenito

1.1.Središte za Hrvatsku mitologiju i legende

1.2.Zaštita baštine

1.3.Etika i moral u Hrvatâ u posocijalističkome dobu

1.4.Kninske ljetne večeri na Tvrđavi

1.5.Školski i stručni izleti i "Kava u Kninu"

1.6.Središte za demografsko oživljavanje selâ i manjih mjestâ

1.7.Informacijsko-komunikacijska djelatnost u kulturi

1.8.Kulturna društva, radionice i tečajevi

2.Šport

3.Tehnička kultura - posebice za odgoj i obrazovanje mladeži


Redovito i stalno obrazovanje u cilju promicanja humanih i odgojnih vrednotâ i načelâ samodostanoga razvoja

Odgoj i obrazovanje

1.Obrazovanje za život u novim uvjetima

1.1.Središte za migracije i nasilna preseljenja

1.2.Muzeji susjedstva

1.3.Razni tečajevi i radionice

2.Sela muzeji

3.Spajanje tuzemne i iseljene Hrvatske

4.Povezba svih Hrvatskih krajevâ

Istraživanje mogućih smjerovâ razvoja jezika Hrvatskoga

Pravopis

Rječnik

Slovnica

Promičba


Zaključak


Popis izvorâ

SažetakZasade

Latinički portal Hrvatskoga Mislilišta

Portal Hrvatskoga Mislilišta


Glavni portal - svjetlostna umjetnost, knjižnica, kompjutoristika...